Séma opciók.

A számítógép leállítása

Az EER modellbeli konstrukciók leképezése relációsémákra A következőkben az EER modellbeli konstrukciók relációs sémákra történő leképezését tárgyaljuk a. A specializációk és generalizációk leképezése Számos módszer létezik az olyan alosztályok leképezésére, amelyek együtt egy specializációt alkotnak vagy másképpen, amelyek generalizálva vannak egy szuperosztálybamint például a 4.

séma opciók

Hozzáadhatunk egy további lépést a. Megadjuk azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az egyes opciók használhatók.

séma opciók

Először formálisan írjuk le a leképezést, aztán majd illusztráljuk példákkal. Lehetőségek specializációk és generalizációk leképezésére.

séma opciók

Ez a lehetőség mindeféle specializáció esetén totális vagy részleges, séma opciók vagy átfedő működik. Ez a lehetőség csak olyan specializáció esetén működik, ahol az alosztályok totálisak minden szuperosztálybeli egyednek legalább egy alosztályhoz kell tartoznia.

Ha a specializáció átfedő, egy egyed több relációban séma opciók felbukkanhat. A t-t típus vagy diszkrimináló attribútumnak nevezzük, amely jelzi séma opciók az alosztályt, amelyhez az egyes rekordok tartoznak, ha van ilyen egyáltalán.

Alkalmazott számszerű előrejelzés

Ez a lehetőség csak olyan specializáció esetén működik, amely kizáró, és fennáll a veszélye annak, hogy sok NULL értéket generál, ha sok saját attribútum szerepel az alosztályban. Ez a lehetőség olyan specializációk esetén is működik, amely átfedő alosztályokat tartalmaz de nyilván működik kizáró specializációk esetén is.

A 8A és 8B opciókat többrelációs opcióknak, a 8C és 8D opciókat pedig egyrelációs opcióknak nevezhetjük. A 8A opció a C szuperosztályhoz és az attribútumaihoz egy L relációsémát, továbbá minden egyes Si alosztályhoz egy-egy Li relációsémát hoz létre; minden Li tartalmazza az Si saját vagy lokális attribútumait, valamint a C szuperosztály elsődleges kulcsát, amelyet hozzáadunk Li-hez, amelynek az lesz az elsődleges kulcsa.

Egyúttal a szuperosztály relációsémájára hivatkozó külső kulcs is séma opciók.

LAPTOPSZAKI.HU BLOG

Bármelyik Li és L között, az elsődleges kulcs alapján végrehajtott equijoin művelet előállítja az Si-beli egyedek összes saját és örökölt attribűtumát. Ezt az opciót a 7. A 8A opció a séma opciók bármilyen megszorításával működik: kizáró vagy átfedő, totális vagy részleges. Ez egy L-re hivatkozó külső kulcsot ír elő minden egyes Li-re, valamint egy Li. K tartalmazásfüggést is definiál lásd a. A 8B opció esetén az equijoin művelet bele van építve a sémába, és így az L relációsémát kiküszöböltük, ahogy a 7.

Séma opciók az opció csak akkor működik jól, ha a specializáció egyszerre kizáró és totális. Ha a specializáció nem totális, akkor azok az egyedek, amelyek nem tartoznak egyik Si alosztályba se, elvesznek. Ha a specializáció nem kizáró, akkor azoknak az egyedeknek, amelyek egynél több alosztályhoz tartoznak, a C szuperosztályból örökölt attribútumai redundánsan, egynél több Li-ben lesznek tárolva.

séma opciók

A 8B opció esetén egyetlen reláció sem tartalmazza a Pontos jelek kereskedése szuperosztály összes egyedét; emiatt egy külső összekapcsolás vagy teljes külső összekapcsolás műveletet kell alkalmaznunk az Li relációira, hogy megkapjuk a C szuperosztály összes egyedét.

A külső összekapcsolás séma opciók hasonló lesz a 8C és 8D opciókkal kapott relációkhoz, kivéve hogy nem lesznek típus mezők. Ha C egy tetszőleges egyedét szeretnénk megkeresni, akkor mind az m darab Li-hez tartozó relációt át kell néznünk.

  1. Változáskezelés: Alapértelmezett elrendezések a sablonban
  2. Beállítás-összehasonlítási séma létrehozása
  3. Mérnökök online keresete
  4. Automatikusan kiegyensúlyozza a teljesítményt és az energiafogyasztást.

A 8C és 8D opciók egyetlen relációsémát hoznak létre a C szuperosztálynak és az összes alosztályának reprezentálására. Azok az egyedek, amelyek nem tartoznak valamely alosztályhoz, a kérdéses alosztályok saját attribútumain NULL értékekkel fognak rendelkezni. Ezek az opciók használata nem ajánlott akkor, ha az alosztályoknak sok saját attribútumuk van.

Ha azonban kevés saját attribútum létezik, ezek a leképezések előnyösebbek a 8A és 8B opciókhoz képest, mert séma opciók szükséges equijoin és külső összekapcsolás műveleteket megadni, és emiatt hatékonyabb séma opciók érhetünk el.

Beállítás-összehasonlítási séma létrehozása

Ha a specializáció részleges, t NULL értékkel fog rendelkezni az olyan rekordokban, amelyek egyetlen alosztályhoz séma opciók tartoznak. Ha a specializáció attribútumdefiniált, akkor ez az attribútum játssza t szerepét, így t-re nincs szükség; ezt az opciót szemlélteti a 7.

A 8D opciót arra tervezték, hogy átfedő alosztályokat kezeljen m darab logikai típusú típus mező bevezetésével, minden egyes alosztályhoz eggyel. Használható kizáró alosztályok esetén is.

Csomagátvétellel kapcsolatos információk

Megjegyezzük, hogy az m darab típus mező helyett séma opciók egyetlen, m bitből álló típus attribútumot is létrehozni. Ha többszintű specializációs vagy generalizációs hierarchiánk vagy hálónk van, akkor nem feltétlenül kell ugyanazt a leképezési opciót követnünk mindegyik specializációnál. Ehelyett a hierarchia vagy háló egyik részére az egyik leképezési opciót használhatjuk, míg más részeire másokat.

Osztott alosztályok többszörös öröklődés leképezése Az osztott alosztály, mint amilyen a 4. Ezen osztályok mindegyikének ugyanazzal a kulcs attribútummal kell rendelkeznie; máskülönben az osztott alosztályt kategóriaként modelleznénk.

séma opciók

Az osztott alosztályokra a 8. Kategóriák unió típusok leképezése A kategóriák kezelésére egy további lépést 9. A kategória vagy unió típus két vagy több szuperosztály uniójának az alosztálya, ahol a szuperosztályoknak különböző kulcsaik lehetnek, különböző egyedtípusokat reprezentálhatnak.

Fejezetek az adatbázisrendszerek elméletéből

Példa rá a 4. Az unió típusok kategóriák leképezése. Különböző kulcsokkal rendelkező szuperosztályok által definiált kategória leképezéséhez célszerű egy új kulcs attribútumot bevezetni, amelyet helyettesítő kulcsnak nevezünk, a kategóriának megfelelő relációséma létrehozásakor.

séma opciók

A definiáló osztályok kulcsai különbözőek, így nem használhatjuk egyiket sem önállóan a kategóriában szereplő egyedek azonosítására. Az olyan kategóriák esetén, amelyek szuperosztályai ugyanazzal a kulccsal rendelkeznek mint például a 4.

Olvassa el is