Az opciók mutatója nincs újrarajzolva.

Egy objektum által átengedett fény mennyisége. A tartalmat és a formátumot az attribútum-kiemelési sablonfájl határozza meg. Lásd még: attribútum-kiemelési sablonfájl.

Lásd még: attribútum-kiemelési fájl. Lásd még: attribútumdefiníció, attribútumprompt és attribútumérték. Az attribútumértékek lehetnek előre definiáltak, vagy megadhatók a blokk beillesztésekor. Az attribútumadatok kinyerhetők a rajzokból, majd külső fájlokba illeszthetők. Lásd még: attribútumdefiníció, attribútumprompt és attribútumcímke. Lásd még: attribútumdefiníció, attribútumcímke és attribútumérték. B-spline görbe Közelítő pontok kontrollpontok meghatározott halmazát közelítő polinomiális görbe.

Lásd még: Bezier-görbe. Szerkesztő fogók esetén az a fogó, amely a mutatóeszközzel történő kiválasztást követően színes négyzetté változik a következő szerkesztési művelet fókuszának meghatározása érdekében.

Objektumok másolása, mozgatása és elforgatása során relatív távolság és szög meghatározásához használt pont.

kertepitom.hu Bináris opció kereskedés

Az aktuális rajz beillesztési pontja. BPONT 4. Blokkdefiníció beillesztési pontja.

Internetes jövedelem

Egyes karaktereknek lehet olyan száruk, amely ezen vonal alá nyúlik. Lásd még: bázisvonalas méretezés. Más néven: párhuzamos méretezés. Lásd még: bázisvonal.

Térképek létrehozásáról a tájékoztatást lásd: Térkép nézetek szerkesztése Megjegyzés: A térkép nézetek használatakor ügyeljen a következőkre: Amikor térkép nézetet tölt le Microsoft PowerPoint dokumentumba, előfordulhat, hogy a térképformátum egyes képei vagy csúszkái nem töltődnek le megfelelően vagy hiánytalanul. A térkép nézet olyan háttérbeli térképet tartalmazhat, amely beállítása szerint egyes elemeit külső szolgáltatótól hívja be, ilyen például a Google Maps.

Egy beágyazott objektum a forrásdokumentumból származó információ másolata, mely a céldokumentumban kerül elhelyezésre, és nincs a forrásdokumentumhoz csatolva. Lásd még: csatolás. A betűtípuson belüli karakterek aránya és megjelenése jellegzetes.

Bezier-görbe Polinomiális görbe, melyet közelítő pontok halmaza határoz meg, és amely a figyelembe vett pontok számánál eggyel alacsonyabb rendű egyenlettel írható le. A Az opciók mutatója nincs újrarajzolva a B-spline görbék egyik speciális esete.

Lásd még: B-spline görbe.

pénz ötletek készítésére

Színes képek esetén a képpont vörös, zöld és kék összetevőjét különböző érték határozza meg. Gyakran használatos mind a blokkdefiníció, mind a blokkreferencia kifejezés helyettesítésére.

Lásd még: blokkdefiníció és blokkreferencia. A jövőben ez helyettesíti majd a keresési tulajdonságokat.

Térkép nézetekkel kapcsolatos műveletek irányítópult-oldalakon

Lásd még: dinamikus az opciók mutatója nincs újrarajzolva Lásd még: feliratozási kényszer blokkdefiníció A rajz szimbólumtáblájában tárolt objektum, amely rajzi objektumok egy csoportját, egy nevet és egy bázispontot tartalmaz.

Lásd még:blokk és blokkreferencia. Lásd még: elnevezett objektum. A dinamikus blokkdefiníció általában legalább egy műveletet tartalmaz, mely hogyan kereshetnek pénzt a nyugdíjasok paraméterhez társított. Más elnevezése: példány. Lásd még: blokk és blokkdefiníció.

BEILL blokkszerzői objektum Olyan méretkényszer, paraméter vagy művelet, amely intelligenssé teszi a blokkdefiníciót. Egy szomszédos cellakijelölést cellahatárral lehet körbevenni. A Ctrl billentyű megnyomására és felengedésére a ciklikusan következő viselkedésmód válik aktuálissá. Kényszerezett geometria esetén a Ctrl billentyűvel történő ciklikus kiválasztás a kényszerek érvényre juttatása és a tőlük való eltekintés között vált.

CMYK Cyan világoskékmagenta bíboryellow sárga és key kulcs szín. Színrendszer, mely a világoskék, bíbor, sárga és a kulcsszín általában fekete százalékos mennyiségével határozza meg a kívánt színt.

CTB fájl Színfüggő nyomtatásistílus-táblázat.

Nagyítás/kicsinyítés térkép nézeteken

Amikor az adat csatolt, forrásdokumentumbeli változásai hatására az adatot a program minden céldokumentumban automatikusan frissíti. Lásd még: beágyazás.

műveletek opciókkal

A program a hozzárendelt objektum módosítása esetén ezeket a pontokat veszi alapul az asszociatív méret értékének és megjelenésének megváltoztatásához. DGN-alávetítés Lásd: alávetítés. A diafájlok alapértelmezett kiterjesztése. A diatárak nevének kiterjesztése.

Lásd még: paraméterkényszer Lásd még: feliratozási kényszer dinamikus méret Ideiglenes méret, amely akkor jelenik meg az objektumokon, ideértve a dinamikus blokkreferenciákat is, amikor azokat fogókkal szerkeszti.

DSD drawing set descriptions rajzkészlet-leírások. A Közzététel párbeszédpanel segítségével kigyűjtött rajzkészletek leírásának mentésére szolgáló fájlformátum. DWF A DWF, az Autodesk által kifejlesztett nyílt, közzétett és biztonságos fájlformátum lehetővé teszi, hogy gazdag 2D és 3D tervadatokat kombináljon, közzétegyen és megosszon másokkal. DWF-alávetítés Lásd: alávetítés. Általában DWF-ként hivatkozunk rá.

Eltolás térkép nézeteken

DWG A vektoros grafika tárolásának szabványos formátuma. A rajzfájlok ASCII vagy bináris fájlformátuma, amely a rajzok más alkalmazásokba történő exportálására vagy rajzok más alkalmazásokból történő importálására szolgál. Elektronikus rajzkészletet a rajzok DWF-fájlban történő közzétételével hozhat létre. NÉZET elnevezett objektum A rajzokban tárolt nem grafikus információt, például stílusokat és definíciókat ír le.

Elnevezett objektumok például a vonaltípusok, fóliák, méretstílusok, szövegstílusok, blokkdefiníciók, elrendezések, nézetek és nézetablak-beállítások. Az elnevezett objektumok szimbólumtáblákban kerülnek tárolásra. Minden rajz több elrendezést tartalmazhat. Lásd még: papírtér. NABL elsődleges táblázatrész Egy megtört táblázat azon része, amely a kezdő sorkészletet tartalmazza, az első megtörési pontig.

Olvassa el is