A sikeres tőzsdei pénz tv anatómiája

Egyide- jőleg azonban kimerítı válaszokat ad azokra a kérdésekre, amelyeket az elmúlt tizenkét évben a nálunk megrendezett tızsdeszemináriumokon feltettek neki. Kostolanyval elıször végén találkoztam a Bayerische Hypote- kenbank tızsdei befektetési értekezletén.

A bonni gazdasági minisztéri- um egyik tanácsosa tartott elıadást az új külföldi beruházásvédelmi törvényekrıl, és ennek során az induló tıkének mint befektetési eszköz- nek a fontosságára hívta fel a figyelmet.

Egy automatizált weboldal anatómiája

Ehhez a következı példát használta fel: aki nem engedheti meg magának, hogy saját autója legyen, annak autóbusszal kell járnia, és ezt a szerepet játssza a kisbefektetık számára az induló tıke, mert ık azok, akik nem tudnak, vagy nem akarnak részvényeket vásárolni. Az arca ismerıs volt, mert Kostolany már New York-i éveim alatt feltőnt nekem.

A'os, a rendezvény befejeztével megragadtam az alkalmat,' hogy személyesen is megismerhessem.

a sikeres tőzsdei pénz tv anatómiája

Egyszer megírta valahol, hogy a németeknek 30 év befektetési tapasztalata hiányzik, különben nem keveredtek volna bele az 10 S- botrányba. Egyébként ı egyike volt azon keveseknek, akik hívesen tiltakoztak ez ellen. Nemcsak a véleményével értettem egyet, de az önbizalma is imponált nekem.

Hogyan lehet pénzt keresni R. Kiyosaki szerint

Feltettem neki a kérdést, hogy hajlandó 21 lenne-e az akkoriban több mint negyven éves tapasztalatát amely az es nagy tızsdekrachtól számítható a mindennapi gyakorlat rendelkezésére bocsátani. Ezzel talán segíthetne a németek tapasztalat- beli hiányosságait valamelyest csökkenteni.

a sikeres tőzsdei pénz tv anatómiája

Azt válaszolta, hogy meg- felelı partnerekkel nagyon szívesen dolgozna, hiszen ez ugyanolyan munka, mint amin saját mindennapi kötelezettségei során töri a fejét, vagy egynéhány üzletfél számára végez. Ez volt közös együttmőködé- sünk kezdete - ma azt mondanánk: a mi ,joint venture-ünk".

Amikor Kostonak ez a második karrierje elkezdıdött, már nyugdíjas korban járt mint Adenauer, aki hasonlóképpen ilyen idıs korában lett elıször szövetségi kancellár. Mi Németországban egy akkoriban alig koldusok az interneten üzletágat kezdtünk, kisbefektetési tanácsadást, ami tulajdonképpen a magánbankárok tevékenységét foglalta magában.

Nem sokkal ezután merült fel az ötlet, hogy tızsdei szemináriumokat tartsunk.

a sikeres tőzsdei pénz tv anatómiája

Az elsı szemináriumra októberében, Münchenben alig harminc résztvevı jelentkezett. A tızsdei hangulat lehangoló volt: megnégyszerezıdött olajárak, vágtató infláció: menekülés az aranyba és egyéb dologi értékekbe; a Dow-Jones-index ra, az EA. A tanács jó volt.

a sikeres tőzsdei pénz tv anatómiája

Már két hónap múlva megkezdıdött a hausse, melynek folyamán a Dow-Jones-index pontra emelkedett. Akkoriban nem is álmodtunk róla, hogy a müncheni szeminárium ez idıtıl kezdve híressé válik, és így azóta közel száz szemináriumot tartottunk, tízszeres részvételi aránnyal.

a sikeres tőzsdei pénz tv anatómiája

Úgy kell nekik! Ezzel a könyvvel a szerzı önmagának is szívességet tesz. Mostantól nem kell a sikeres tőzsdei pénz tv anatómiája türelmét próbára tevı nagy horderejő kérdésekre válaszolnia. A fordítók.

Olvassa el is