A migdal kereskedés hivatalos honlapja, New York után zuhant a tel-avivi tőzsde is

A Pásztorok mezején hajdani korok szent hajlékainak romjain a római katolikusok ben, míg a görög ortodoxok ben építették föl a legújabb templomukat. Az Antonio Barluzzi, ferences rendi építőművész alkotta Pásztorok angyalkápolnájának három oltárát Wyrona Muscaster Noni képei díszítik. Bét Száhúr palesztinai városka a betlehemi Születés-templomtól mintegy másfél kilométerre délkeletre, a Szentföld manapság Ciszjordániának is nevezett tájegységén, a A migdal kereskedés hivatalos honlapja Nemzeti Hatóság területén van.

A közel 14 ezer lelket számláló település az egyik legrégibb közel-keleti keresztény közösség.

a tranzakciók száma egy bitcoin blokkban

De mivel kissé távolabbra esik a Jeruzsálem — Betlehem - Hebron ősi országúttól, a középkortól egészen napjainkig ide kevesebb zarándok jut el, mint például a jeruzsálemi Szentsír-bazilikába, a betlehemi Születés-templomba, vagy a názáreti Angyali üdvözlet templomba. Betlehemből, Jézus születési helyéről kiindulva a mostaninál békésebb időkben akár gyalog is neki lehetett vágni az ősi, télen-nyáron olajfáktól zöldellő bibliai tájnak, hogy aztán jó egyórás kényelmes bandukolás után az ember megérkezzen arra a helyre, ahol a magyar nép karácsonyi dalaiban is megénekelt történet végbement: az Úr angyala szent karácsony éjjelén megjelent a szabad ég alatt tanyázó, nyájaikat vigyázó pásztoroknak.

Mert nagy örömet adok tudtul nektek, majd az egész hol lehet pénzt gyorsan keresni. Legendákat regél ez a Betlehem környéki táj, ahol az Úr angyala megjelent a pásztoroknak.

A migdal kereskedés hivatalos honlapja korábban ugyancsak itt, ezeken a mezőkön legeltette családja nyáját a később uralkodóvá fölkent gyermek, Dávid, a zsoltárköltő király. De az időben visszamenve, még korábban szintén ide, a Pásztorok mezejére járt az aratók után kalászokat szedegetni a Moáb földjéről Betlehembe érkezett gyönyörűséges Ruth, akire itt vetett szemet Boáz, a módos betlehemi gazda.

Hákel Ruth حقل روتazaz, Ruth mezeje, így nevezik arabul a környékbeli palesztinok ősidők óta a Pásztorok mezejének közvetlen szomszédságában elterülő rétet.

Mielőtt a Bét Száhúr határában levő Pásztorok mezejére látogatnánk, röviden említést teszünk a városkában élő különböző keresztény felekezetekről, miközben az itt kisebbségben levő muszlimokról sem feledkezünk meg.

A Fatimai Szűzanyáról elnevezett római katolikus templom közelében találjuk a görög ortodox keresztény templomot. A görög ortodox keresztények a mintegy 14 ezres városkában nyolcezren vannak. A görög katolikus közösség itt viszonylag kevés lelket számlál, akárcsak a lutheránus evangélikusok vallásfelekezete. Bét Száhúr lakosságának csak húsz százaléka muszlim, s az iszlám vallást követők a településen a több mint fél évezreddel ezelőtt épített Omár el-Hattáb mecsetben imádkoznak.

A városka muszlim és keresztény palesztin lakossága példás békességben él egymás mellett.

Igen, a mai palesztinai arab kisváros neve is bizonyíték arra, hogy ezen a tájon ment végbe a karácsonyi vigília, azaz, éjszakai virrasztás, mert a pásztorok azokban a bibliás időkben nem csak nappal, hanem éjnek idején is őrizték a jószágot, de egyben a Megváltó világra jöttét bejelentő jó hírre is várakoztak.

Tehát éppen itt, a Bét Száhúr melletti Pásztorok mezején, vagy ha úgy tetszik, Migdál-Éderben jelent meg szent karácsony éjjelén az Úr angyala, s a mennyei seregek sokaságának Istent dicsőítő éneke után erről a helyről keltek útra a pásztorok a közeli Betlehembe, ahol rátaláltak a Szent Családra és hódoltak a megszületett kisdednek.

Partnereink

A későbbi hagyomány szerint már Jákob is itt legeltette a nyáját, s ő maga építette ide a Migdál-Édert, azaz, A nyáj őrtornyát. Caesareai Euszebiosz Kr. Szent Jeromos egyházatya, aki Kr. Szent Jeromos hosszú ideig tanulmányozta, jól ismerte a Szentföldet, s ezért figyelemre méltó az egyházatyának a Caesareai Euszebiosz véleményével megegyező állítása, miszerint Migdál-Éder az a hely, ahol Ráhel halála után Jákob egy ideig legeltette a nyáját. Arculf, Périgueux püspöke Kr. A Jeruzsálemi Naptárban a Kr.

Az orosz Dániel apát Kr. Péter diakónus, Monte cassinói könyvtáros ben egyetlen könyvbe szerkesztette a korábbi szentföldi zarándokok leírásait. A Petrus Diaconus által a migdal kereskedés hivatalos honlapja kiadott, fentebb idézett leírás természetesen jóval korábbi századokból származik, s a Szentföld földrajzával és szent helyeinek történetével foglalkozó modern kori szakértők Aetheria zarándoknőnek tulajdonítják. Aetheriát egyébként mondják és írják még Egeriának, Etheriának és Sylviának is.

De végül is ki ez a Kr. Aetheria emléke előtt egy-két mondattal külön is tisztelegnünk kell. Aetheria halhatatlansága azzal kezdődött, hogy Arezzo itáliai város egyik kolostorában, a Codex Aretinus nevű gyűjteményben, ben előkerült egy latin nyelvű útleírást tartalmazó kézirat. A kéziratot átvizsgált tudósok a leírást Aetheriának, a valószínűsíthetően I.

Theódoziusz, a Kr. Aetheria, vagy másképpen Egeria az említett időben bejárta a Szentföldet, leírta a szent helyek korabeli állapotát és részletes tudósítást közölt az akkori jeruzsálemi egyház liturgiájáról.

Újdonságok

Aetheria a Szentföldön kívül fölkereste többi között a Sínai sivatagban álló Dzsebel Múszát جبل موسى - Mózes hegyeahol Mózes átvette Istentől a kőtáblákat. Járt a Jordán folyó keleti partján magasodó Nébó-hegyen Dzsebel Níbú — جبل نيبوahonnan Mózes megpillanthatta az Ígéret földjét, ám oda ő már nem mehetett be.

Aetheria, mielőtt végleg visszatért volna kiindulóhelyére, Konstantinápolyba a mai Isztambulellátogatott még Mezopotámiába is. A későbbi századok folyamán valamilyen úton-módon Konstantinápolyból elkerült Arezzo városába Atheria zarándoknő Peregrinatio ad loca sacra Zarándoklat a szent helyekre című latin nyelvű kézirata.

Aetheria zarándokbeszámolója nyomtatásban ban Heidelbergben latinul, ben angolul, végül ben Karl Vretska osztrák klasszika-filológus fordításában Die Pilgerreise der Aetheria németül jelent meg a Bécs melletti Klosterneuburgban. Templom a Nébó-hegy csúcsán A görög Phocas Kr.

Az európai keresztes lovagok szentföldi jelenlétének megszűnése után nem nagyon látogattak, látogathattak el a keresztény zarándokok a Pásztorok mezejére.

opciók nyerő stratégia

A XVI. Mindketten papírra vetették a szentföldi élményeiket. Pécsváradi a migdal kereskedés hivatalos honlapja részletes leírással is szolgál a különböző szent helyekről, ám a Bét Száhúr melletti Pásztorok mezejét egyikük sem kereste föl.

A keresztesek szentföldi korszaka után elhagyottá és romossá vált a Pásztorok mezeje, s az Európából egyre gyérebben érkező keresztény zarándokok ekkortól inkább egy másik, a helybeli palesztinok nyelvén Dír er-Ruá'á-nak دير الرعاة - Pásztorok kolostora nevezett helyet látogattak.

Kitiltotta a karácsonyfát Felső Názáretből a kereszténygyűlölő zsidó polgármester

Ezen a területen a ferencesek felügyelete alatt Carlo Guarmani ben részleges ásatást végzett, majd ben a ferences régész, Virgilio Corbo atya jóval alaposabban átkutatta a terepet. Corbo atya megállapította, hogy a Kr. A Pásztorok angyalkápolnája Az ősi templomromok közelében ban Antonio Barluzzi ferences szerzetes, több híres szentföldi templom építője, Mussolini híve és barátja belefogott a Gloria in Excelsis Deo Dicsőség a magasságban Istennekvagy másik nevén a Sanctorum Angelorum ad Pastores Pásztorok angyalkápolnája római katolikus kápolna építésébe.

A kanadai katolikusok adományaiból ben elkészült modern kápolna építészeti formájával az itteni beduin pásztorok sátrait utánozza. A beduin sátor alakú, oktogon alaprajzú Angyalkápolna kupolájának csúcsán levő fémkeresztet az esténként kivilágított és a messziről is látható betlehemi csillag koronázza. A kápolna bejárati kapuja fölött három harang, míg közvetlenül a szemöldökgerenda fölött az örömhírt bejelentő angyal bronzszobra terjeszti ki szárnyát a szentélybe belépők fölé.

hivatalos weboldal az internetes pénzkereséshez

Az Angyalkápolna főhomlokzata Az építmény belsejébe kizárólag a kupola tetőablakain keresztül tör be a fény, amivel az építész a föld és az ég kapcsolatát kívánta érzékeltetni. A kápolna belsejében három kisebb oltár emlékeztet a környéken megtörtént eseményekre.

Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában. A ferencesek Pásztorok angyalkápolnájának három oltárfreskóképét az ben, a kanadai Prince Albertban született, s jelenleg Mexikóban élő festőnő, Wynona Croft Mulcaster, művésznevén Noni alkotta. A Pásztorok angyalkápolnája melletti területen láthatók még a Szent Ilona, Nagy Konstantin császár édesanyja által a Kr.

Ehhez a kolostorhoz tartozott egy pékműhely, borprés és keresztelőkút. A ferencesek Pásztorok mezején levő ősi barlangkápolna gyertyaláng által feketére kormozott mennyezete alatt az esztendő minden szakában, de főleg karácsony idején kisebb csoportok, vagy egyéni zarándokok szoktak imádkozni. A ferences barlangkápolna bejárata Bét Száhúr keleti peremén, a Hár-Homá nevű zsidó településtől déli irányban haladva előbb a római katolikus Pásztorok mezejét találjuk.

A Pásztorok mezeje, ahol az Úr angyala bejelentette a Megváltó megszületését+kapcsolódó

Innen a migdal kereskedés hivatalos honlapja délkeletre van a lutheránus evangélikus YMCA Young Men's Christian Association — Fiatal Keresztények Szövetsége tulajdonában levő Pásztorok mezeje, ahol ez a nemzetközi szervezet modern gyógyászati eszközökkel fölszerelt rehabilitációs központot működtet.

A zöldellő fenyőligetben sziklabarlangok is vannak, amelyek a protestánsok hite szerint a Krisztus születése korában a pásztorok tartózkodási helyéül szolgáltak, s az angyal ezen a helyen jelentette be nekik, hogy megszületett a Megváltó. Délnek haladva átszeljük a városka Jeruzsálem nevű utcáját Sári' el-Kudsz — شارع القدسés nemsokára elérkezünk a görög ortodox keresztények által eredetinek tartott Pásztorok mezejére.

A protestáns Pásztorok mezeje A római katolikusok Pásztorok mezejétől elindulva, a bét száhúri Jeruzsálem utcát átszelve, kissé délnek tartunk és mintegy négyszáz méter gyaloglás után eljutunk el a görög ortodoxok Pásztorok mezejére, a rajta levő régi templom- és kolostorromokhoz, valamint az ben épült új templomhoz.

A görög a migdal kereskedés hivatalos honlapja Pásztorok mezejét arabul Keníszát er-Ruá'á-nak كنيسة الرعاة - Pásztorok templomavagy Dír er-Ruá'á دير الرعاة - Pásztorok kolostorának nevezik.

Itt, a Vádi el-Dzsamalban وادي الجمل -Teve völgyében az első keresztény építményt, a szent barlangot még a bizánci uralom a migdal kereskedés hivatalos honlapja, a Kr. A Szentföldön később ez lett az egyik legrégibb keresztény emlékhely, amely sokáig átvészelte a történelem viharait.

Maga a dongaboltozatos tető egyébként később, a Kr. A görög ortodox barlangtemplomnak régi mozaiknyomokat és freskókat megőrző hármas apszisa van.

A mozaikmezőn keresztábrázolást is lehet látni, amely díszítőelem valószínűleg a Kr. A Keníszát er-Ruá'á Pásztorok templomapontosabban barlangja a görög ortodoxokat a Kr. A Szentföld úgynevezett bizánci keresztény korszakában Kr. A 31 x 16 méter alapterületű, fehér márványból készült, korinthoszi oszlopokkal alátámasztott bazilika nyugati homlokzata előtt a híveket széles átrium fogadta.

New York után zuhant a tel-avivi tőzsde is

A görög ortodoxok új temploma A görögök tanultak a migdal kereskedés hivatalos honlapja perzsák es rombolásából, mert később az egész Pásztorok mezejét négy saroktoronnyal megerősített magas kőfallal vették körül. A középkori európai keresztény zarándokok írásos emlékezéseiből tudjuk, hogy a görög ortodoxok ekkoriban még az altemplom barlangjában eltemetett, a kis Jézust imádó pásztorok sírjait is mutogatták.

A bazilikát a Kr. Ekkortól a görög ortodoxok majdnem egy évezredig csak a a kibocsátó opcióinak típusai használhatták.

A mostani, új templom és kolostor elkészülte előtt a görög ortodoxok ebben a barlangtemplomban ünnepelték éjfél után az epifániát, a karácsonyt, az angyali bejelentést. Szerafim, a közeli Szent Száva Már Szává kolostor rendfőnöke ben a megmaradt barlangtemplom fölé egy új, impozáns görög ortodox templomot és kolostort építtetett, míg a IV-V. Bét Száhúr keleti peremén, a Vádi el-Dzsámál völgyben görög ortodox szerzetesek őrzik és gondozzák azokat a több mint kétezer éves olajfákat, amelyek még tanúi voltak a Megváltó megszületését ünneplő hajdani pásztorok örömének.

Hering József - Kuruc. Gyűlöletkeltésnek, rasszizmusnak, antiszemitizmusnak minősül-e a média felett szoros ellenőrzést gyakorló cionista körök számára, ha bárki a tényeknek megfelelően bemutatja, miként élnek immár évtizedek óta a palesztinok Betlehemben, illetve másutt a megszállt területeken?

Márpedig a szabadság ellenségeivel nincsen alku.

Nem alkuszik velük a palesztinok többsége sem — kivéve természetesen a Rámálláhban székelő Palesztin Hatóság vezetőit, akik hatalmuk és jól jövedelmező állásuk megőrzése érdekében áruba bocsátották a palesztin nép legalapvetőbb jogait. A Jézus Krisztus egykori szülőhelyén élő palesztinok azonban — vezetőikkel ellentétben — roppant sanyarú körülmények között élnek.

Betlehem, és a migdal kereskedés hivatalos honlapja egész Ciszjordánia és Kelet-Jeruzsálem lakói brutális katonai megszállás körülményei között tengődnek immár 43 esztendeje. A cionista befolyás alatt álló, vagy egyszerűen csak a zsidóktól rettegő keresztény egyházak természetesen sem ilyenkor, karácsonykor, sem a migdal kereskedés hivatalos honlapja nem teszik szóvá a Szentföldön uralkodó tarthatatlan állapotokat. Mondhatnánk persze, nincs új a nap alatt, végtére is Jézus Krisztus életében is megszállás alatt állt az a terület — akkoriban a rómaiak tartották uralmuk alatt.

Van azonban egy jelentős különbség az akkori és a migdal kereskedés hivatalos honlapja mai megszállás között: a rómaiak nem hoztak létre tömegesen településeket a meghódított országban, ezzel szemben a zsidók milliószámra vándoroltak be arra a területre, amelyet a saját, Istentől kapott hazájuknak tartanak.

De saját hazájuknak tekintik Palesztinát a palesztinok is, akik immár majdnem éve élnek azon a földön. Ha pedig a mai palesztinok legalább részben a bibliai idők filiszteusainak a leszármazottai, akkor pedig sokkal régebben telepedtek meg ott.

Természetesen elképzelhető lenne egy ésszerű megoldás, hiszen az Arafat vezette Palesztinai Felszabadítási Szervezet már a as évtized végén hajlandóságot mutatott arra, hogy csupán az ben megszállt területeken — tehát a Jordán-folyó nyugati partján, Kelet-Jeruzsálemben és a Gázai övezetben — hozzák létre a független palesztin államot. Annak ellenére, teszem hozzá, hogy ben az ország lakóinak kétharmadát tették ki a palesztinok és egyharmadát a zsidók.

Ők az egész területet akarják.

2015. / 1.hét

Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben pedig jelenleg közel kisebb-nagyobb, a nemzetközi jog szempontjából illegális zsidó település létezik, melyeken hozzávetőleg ezer izraeli él — többségük meglehetősen jó körülmények között.

A városka ma lényegében falak és kerítések közé van bezárva. Három átjárón keresztül lehet az ősi településre be-és kilépni — mindhárom az izraeli megszálló erők szigorú ellenőrzése alatt áll. Betlehem közelében a földek legnagyobb része immár izraeliek tulajdonában van, és számos illegális zsidó település is található a környéken. A kevés megmaradt palesztin farmer igencsak bajosan tudja megművelni földjeit, melyek termését gyakran tönkreteszik a közelben lakó zsidó telepesek.

A pásztoroknak — a migdal kereskedés hivatalos honlapja, ha azok palesztinok — immár nincsen helyük sehol.

Olvassa el is